Polityka Prywatności

Ta strona używa plików cookies – małych plików tekstowych, które zapisują się na Twoim urządzeniu, w celu lepszego działania niniejszej strony. Pliki te wykorzystujemy w celu ustalenia Twoich preferencji, a także uzyskiwania danych z Google Analytics. Jeśli chcesz możesz wyłączyć obsługę cookies na naszej stronie.

  • Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.

Zawarte na mojej stronie teksty są mojego autorstwa i przedstawiają moje opinie i rozważania.

Dziękuję za zaufanie i korzystanie ze strony.

 

Polityka Prywatności

1. Zapisując się na listy NawroconyPortfel.pl akceptujesz jednocześnie wszystkie punkty jej polityki prywatności.

2. Dane, które podałeś aby się zapisać na naszą listę, służą jedynie do tego, aby nasz kontakt mailowy, był w miarę możliwości jak najbardziej spersonalizowany.

3. To, że się tutaj zapisałeś, świadczy o tym, że wyrażasz zgodę na to, abym wysyłał do Ciebie informacje w postaci e-maili.

4. Zapisałeś się również dobrowolnie, a jeśli ktoś zrobił Ci kawał i zapisał Cię bez Twojej wiedzy, to możesz w każdej chwili się wypisać, lecz jednocześnie nie biorę za to odpowiedzialności.

5. Możesz być pewien, że nikomu, pod żadnym pozorem nie udostępnię ani nie sprzedam Twoich danych, które podałeś.

6. W każdej chwili możesz się z naszej listy wypisać. Wystarczy, że klikniesz w odpowiedni link, umieszczony na końcu maila. W takim wypadku Twoje dane zostaną na stałe usunięte z listy, co jednocześnie spowoduje, że nie będziesz otrzymywał ode nas żadnych informacji.

7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w Polityce Prywatności.

8. Zastrzegamy sobie również prawo do wysyłania niezapowiedzianych maili: zarówno informacyjnych jak i reklamowych.

 

Na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Rafał Kucik właściciel strony NawroconPortfel.pl (dalej „My”, „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email ksrafalkucik(at)gmail.com.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter, w trakcie zakupu szkolenia oraz transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez NawroconyPortfel.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

– wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z wartościowymi poradami, oraz bezpłatną treść, z której możesz skorzystać, jeśli tak zdecydujesz
– potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
– obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
– dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.
– zapewnienie obsługi usług płatniczych
– zapewnienie bezpieczeństwa
– prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem
– skuteczności poszczególnych ofert
– organizowanie programów lojalnościowych
– prowadzenie analiz statystycznych
– windykacja należności

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
– organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś lub kierując taką prośbę na adres ksrafalkucik(at)gmail.com. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie odpowiedniego linku, który znajduje w stopce każdego maila.

Usunięcie emaila z bazy adresowej odbywa się poprzez manualną edycję konta.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: * adresu e-mail, imienia.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

– darmowy newsletter
– zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne
– niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; – w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; – w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: – przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, – Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane nie są udostępniane nikomu, tj. żadnym osobom trzecim czy też firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Żadna informacja, jaką otrzymasz nie stanowi doradztwa finansowego i nią nie jest. W żaden sposób nie możesz również traktować tych informacji jako gwarancję osiągnięcia korzyści finansowych, a jedynie jako możliwość, co do której decyzję musisz podjąć indywidualnie.

Korzystanie z możliwości przedstawionych w ramach NawroconyPortfel.pl akceptujesz fakt, że żadne rezultaty innych ludzi, nie stanowią dla Ciebie gwarancji odniesienia przez Ciebie korzyści finansowych, co do kwot oraz czasu. Decydując się na korzystanie z możliwości NawroconyPortfel.pl, powinieneś dokładnie przeanalizować wszystkie informacje, gdyż uczestnictwo jest w 100% Twoją indywidualną decyzją.